Pernyataan Sikap MTA terhadap RUU HIP

Penyampaian Pernyataan Oleh Al Ustadz Drs Ahmad Sukina tentang Sikap Yayasan Majlis Tafsir Al Qur'an Terhadap Rancangan Undang-undang ( RUU) Haluan Ideologi Pancasila

Penyampaian Pernyataan Oleh Al Ustadz Drs Ahmad Sukina tentang Sikap Yayasan Majlis Tafsir Al Qur’an Terhadap Rancangan Undang-undang ( RUU) Haluan Ideologi Pancasila