Diampunikah Zina berulang-ulang?

Assalaamu ‘alaikum ustadz, bagaimana cara bertaubat karena zina yang berulang-ulang, dan apakah masih diampuni, mohon nasehatnya, ustadz ? dari A Margono 085377393XXX Jawab : Wa ‘alaikumus salaam wa rahmatullaahi wabarakaatuh. Kalau betul-betul taubatan nashuha, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Caranya bertaubat adalah : 1) Menyesal betul-betul atas perbuatan dosa yang telah dilakukan itu dan tidak akan mengulangi lagi. 2) Istighfat, mohon ampun kepada Allah. 3) Mengiringi dengan banyak berbuat amal kebaikan. Maka kalau kamu betul-betul bertaubat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu. Dan di dalam hadits disebutkan : Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Seandainya kamu sekalian berbuat dosa sampai sepenuh langit, kemudian kalian bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan menerima taubat...


Menebar Ulang Jiwa “LEMBAH MANAH” Dan “ ANDAP ASOR” Dalam Kehidupan.

Segala puji hanya bagi Allah, Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, Sahabat dan seluruh pengikutnya yang selalu mengikuti jalan petunjuk-Nya. Amien Pengajaran moral bangsa kita memiliki keunggulan-keunggulan yang kadang-kadang karena begitu unggulnya maka generasi penerus kesulitan untuk mewarisi atau melestarikannya. Dua buah contoh pendidikan moral yang dimiliki pendahulu kita adalah jiwa “Lembah manah” dan jiwa “Andap Asor”. Lembah manah, memiliki arti “hati yang luas dan lapang”, sedang andap asor memiliki arti “ berendah hati atau merendahkan diri”. Yang keduanya sangat baik sekali untuk menumbuhkan kerukunan dan persaudaraan yang tulus ikhlas. Zaman hari ini, zaman semakin ramai, termasuk dalam masalah...