Kiat Meraih Kebahagiaan

Kebahagiaan, tentunya setiap insan sangat mendambakan kebahagiaan akan selalu hadir disetiap perjalanan hidupnya.  Bahagia dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya, dan bahagia bersama teman-temannya. Kebahagiaan mustahil didapat oleh orang yang berhati dan berpikiran tidak bersih. Sebaliknya kebahagiaan itu akan bersemayam pada hati yang selamat, hati yang dipenuhi itikad-itikad kebaikan. Orang-orang yang berbahagia dan tentram hidupnya adalah orang yang beriman, bertaqwa kepada Tuhannya dengan taqwa yang sebenar-benarnya. Mereka adalah orang-orang yang : 1.Tidak membenci siapapun Tidak sedikitpun terbersit kebencian kepada siapapun. Tidak gibah, namimah, dan tidak buruk sangka. Jauh dari kebencian yang ada adalah tebaran kasih sayang. Sekalipun dirinya didzalimi dia tidak membalas dengan kedzaliman. Dibalasnya keburukan dengan kebaikan....