Allah Menyuburkan Sedekah

“Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan (sedekah) sebutir kurma.” (Mutafaq’alaih) Sedekah, sebuah kata yang teramat sering kita dengar, namun amat jarang kita amalkan. Padahal Allah menjanjikan suatu hal yang begitu gagah, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.” (QS al-Baqarah (2): 276) Dalam konteks ayat ini subur mempunyai 2 arti, pertama subur dalam arti zatnya (harta) bertambah atau berkahnya yang tumbuh subur. Walaupun jumlahnya tetap sedikit tapi mencukupi, ini namanya subur berkahnya. Bisa jadi subur dua-duanya, jumlah harta bertambah banyak-berkahnya pun tambah banyak. Musnah pun juga ada 2 macam, pertama...