Perlunya Membangun Organisasi Dakwah Islam Berskala Globe-all (Internasional)

Segala puji hanya untuk Allah SWT, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Saw, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Salam untuk seluruh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul-Nya.   Alhamdulillah, Globe bola dunia semakin terasa semakin kecil, dan semuanya seolah sangat mudah di akses dengan sebuah alat modern bernama komputer, semacam Google Map dan sejenisnya. ┬áDunia seolah-olah semakin mudah dikelola oleh umat manusia.   Umat Islam telah Allah tuntun untuk membawa dunia dari kegelapan keyakinan menyembah BERHALA dari batu atau imaginasi menyembah berbagai DEWA-DEWI, dibawa ┬ákepada menyembah kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Yang Maha Suci, Tuhan Yang Maha Agung, Tuhan Yang Maha Perkasa dan...