Iptek Menuju Akherat !

“..semakin sains dan teknologi berkembang, terindikasi semakin sedikit manusia yang bersyukur. Malah kejahatan dikalangan manusia bertambah kejam. Adakalanya manusia bukan lagi seperti manusia lagi, karena sudah hilang kemanusiaanya..” Didalam kamus bahasa, Sains diartikan dengan ilmu pengetahuan yang sistematik, boleh diuji dan dibuktikan kebenarannya. Selain itu juga sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdasar kebenaran dan kenyataan seperti fisika, kimia, biologi, matematika, astronomi dan lain sebagainya. Kemudian Teknologi adalah aftifitas canggih “pada saat itu” dengan berdasar pada pengetahuan sains untuk tujuan memudahkan pekerjaan manusia seperti dibidang komunikasi, industri, perdagangan, pertanian dan sebagainya. Seperti yang telah kita ketahui dan rasakan bersama  bahwa berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan...