Bagaimana Cara Bersyukur ?

gunakan5-sebelum5-mta2

Assalamualaikum Wr wb Ustadz, Bagaimanakah wujud syukur kita kepada Allah, ustadz ? dari Setran, Bulakrejo. Jawab : Wa ‘alaikumus salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Menggunakan nkmat yang Allah berikan kepada kita untuk mencari ridla Allah, menjalankan perintah-Nya dan menjauhi laranganNya. Dan Rasulullah SAW pernah menasehati seseorang supaya menggunakan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Dari Ibnu Abbas, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki, pada waktu itu beliau menasehatinya, “Gunakanlah lima (kesempatan) sebelum datangnya lima (kesempitan) : 1. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, 2. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, 3. Gunaan masa kayamu sebelum datang masa faqir (miskin)mu, 4. Gunakan masa longgarmu sebelum datang masa...


Kiat Meraih Kebahagiaan

Kebahagiaan, tentunya setiap insan sangat mendambakan kebahagiaan akan selalu hadir disetiap perjalanan hidupnya.  Bahagia dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya, dan bahagia bersama teman-temannya. Kebahagiaan mustahil didapat oleh orang yang berhati dan berpikiran tidak bersih. Sebaliknya kebahagiaan itu akan bersemayam pada hati yang selamat, hati yang dipenuhi itikad-itikad kebaikan. Orang-orang yang berbahagia dan tentram hidupnya adalah orang yang beriman, bertaqwa kepada Tuhannya dengan taqwa yang sebenar-benarnya. Mereka adalah orang-orang yang : 1.Tidak membenci siapapun Tidak sedikitpun terbersit kebencian kepada siapapun. Tidak gibah, namimah, dan tidak buruk sangka. Jauh dari kebencian yang ada adalah tebaran kasih sayang. Sekalipun dirinya didzalimi dia tidak membalas dengan kedzaliman. Dibalasnya keburukan dengan kebaikan....


Mengkalkulasi PEMBOROSAN

Segala puji hanya pantas untuk Allah SWT semata. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kepada seluruh kita yang selalu menempuh jalan hidayah-Nya. Salam untuk seluruh Nabi Nabi dan Rasul-Nya. Kedatangan sang Messiah (Nabi Isa) di zaman lampau tentu sebagai sesuatu yang ditunggu tunggu oleh orang-orang sholeh di waktu itu, dan ternyata Nabi Isa telah diutus ke muka bumi agar manusia kembali kepada jalan Allah SWT, yaitu jalan Iman dan amal sholih, jalan ingat kepada Allah dan hari akhirat, jalan kebenaran dan keadilan. Kisah rencana pembunuhan kepada Nabi Isa telah juga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur’an,...


Diampunikah Zina berulang-ulang?

Assalaamu ‘alaikum ustadz, bagaimana cara bertaubat karena zina yang berulang-ulang, dan apakah masih diampuni, mohon nasehatnya, ustadz ? dari A Margono 085377393XXX Jawab : Wa ‘alaikumus salaam wa rahmatullaahi wabarakaatuh. Kalau betul-betul taubatan nashuha, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Caranya bertaubat adalah : 1) Menyesal betul-betul atas perbuatan dosa yang telah dilakukan itu dan tidak akan mengulangi lagi. 2) Istighfat, mohon ampun kepada Allah. 3) Mengiringi dengan banyak berbuat amal kebaikan. Maka kalau kamu betul-betul bertaubat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu. Dan di dalam hadits disebutkan : Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Seandainya kamu sekalian berbuat dosa sampai sepenuh langit, kemudian kalian bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan menerima taubat...