Meninggalkan Adat yang Tak Sesuai Syariat

Segala Puji bagi Allah, Ketika seseorang semakin merasa temteram dan bahagia memeluk dan mengamalkan agama islam, maka disisi yang lain harus pula semakin rajin menata diri dan membiasakan diri dengan menta'ati tuntunan Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan segala sesuatu yang kurang bermanfaat bagi hidupnya, tentang diri dan hartanya baik berhubungan dengan keselamatan, kebahagiaan dan kedamaian hidupnya. Manusia sering membuat ritual-ritual dan adat-adat kebiasaan yang berhubungan dengan kelahiran, menyongsong kedewasaan, perkawinan dan kematian. Empat hal tersebut sering menjadi saat-saat istimewa yang kadang-kadang dilakukan dengan memberatkan diri atau dengan cara-cara yang salah. Memang tiga masalah tersebut sangat mendominasi pesta-pesta dan perayaan dalam kehidupan...