Menyiapkan Generasi Masa Depan Yang Menyejukkan Hati

alamraya

Segala puji bagi Allah, Dialah Tuhan semesta Alam yang telah memberikan petunjuk kepada kita, semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya.

Segala puji bagi Allah dialah yang memperkanankan seluruh hamba-hambanya untuk berbuat apa saja tentang kebenaran dan kebaikan Islam di muka bumi dan disemesta alam, untuk saling berkenalan diantara bangsa-bangsa sedunia, atau bahkan untuk melanglang ke seluruh galaksi di Alam Raya.

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. 49:13)

Hai jama'ah jin dan manusia,jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan". (QS. 55:33)

Keberhasilan dakwah umat generasi awal di jaman Rasulullah dan para sahabat benar-benar telah membuktikan tentang pentingnya Agama Islam bagi kehidupan segenap umat manusia. Islam telah menuntun manusia untuk menyembah kepada Allah dan berserah diri kepadanya, Islam menuntun manusia untuk mengajak umatnya menjadi hamba yang berserah diri dan bertaqwa kepadaNya.

Hai manusia, sembahlah Tuhan-mu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertaqwa. (QS. 2:21)

Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertaqwa pada tempat yang tiada jauh (dari mereka). (QS. 50:31)
Inilah yang dijanjikan kepadamu, (yaitu) pada setiap hamba yang selalu kembali (kepada Allah) lagi memelihara (semua peraturan-peraturan-Nya). (QS. 50:32)
(Yaitu) orang yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati yang bertaubat," (QS. 50:33)

Ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah kepada umat Islam, bila diamalkan dengan sungguh-sungguh akan menumbuhkan rasa TAQWA (rasa takut namun cinta dan ta'at ) kepada Allah SWT. Sehingga manusia semakin merasa senang dan ringan menjalankan perintah Allah (hal kebenaran) dan semakin memiliki daya tahan untuk menjauhi segala larangan Allah (hal kebatilan yang merusak manusia).

Banyaknya arus deras kemaksiyatan disatu sisi, namun ada juga bunga-bunga kebahagiaan didalam hati umat Islam, disebabkan banyak orang-orang yang dulunya tidak mengenal islam, mereka dengan senang hati berbondong-bondong masuk islam atas HIDAYAH Allah kepada mereka.

Kita bisa menemukan video manusia-manusia dari berbagai bangsa yang telah dengan senang hati masuk agama islam, di dalam http://www.youtube.com (search dengan kata : masuk islam   atau   become moslem) akan kita temukan bukti-bukti kebenaran janji Allah tentang indahnya Islam bagi kehidupan umat manusia di muka bumi

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. 21:107)

Betapa indahnya bila segenap manusia telah membaca firman Allah tersebut dan kemudian melaziminya. Dan kita sebagai bangsa muslim tentunya harus lebih bersungguh-sungguh meyakini ayat Allah tersebut.

Bagaimana pendidikan dan pengajaran untuk diri kita dan generasi mendatang benar-benar membuahkan manusia-manusia yang dapat mewujudkan firman Allah diatas. Manusia yang bertaqwa, beriman dan beramal sholih, yang mengisi kehidupan dengan kemuliaan akhlaq dalam segala aspek kehidupan, mengglobal ke segenap bangsa di seluruh penjuru bumi, mampu berkomunikasi dengan segenap bangsa-bangsa di muka bumi dengan bermacam-macam bahasa dan warna kulit yang ada, dalam mewujudkan kesholehan umat manusia dalam limpahan rahmat Allah SWT . Wallahu'alam


3 komentar pada “Menyiapkan Generasi Masa Depan Yang Menyejukkan Hati

  1. Menjaga diri dan keluarga “sesama muslim” dari api neraka adalah bagian dari menyiapkan generasi yang menyejukkan hati ” namun Masyaa Alloh susahnya palagi bagi yang hanya mengandalkan pembantu rumah tangga yang kurang terdidik

  2. Qs 13: 28 Hati yang tenteram itu aktif, terdiri dari unsur damai, menerima dan unsur berani, subhanallah, alhamdulillah dan allahu akbar. coba hubungkan dengan ayat lain Qs2:38, Qs 2 : 62 dqn Qs 5:69 mendapat pahala disisi Tuhannya dan tidak merasa khawatir dan takut lhooo..
    makanya ini alat deteksi diri hanya takut kepada allah, dan kalau diperdengarka nama Allah bergetar hatinya, dst……

  3. pada diri rosullulloh ada suritauladan yang baik….itu cukup untuk menjadi IDOLA kita yang mengaku muslim….dan di sekitar kita banyak ayat ayat kauniyah Allah dalam pribadi yang terus bekerja keras berakhlak karimah menerapkan alqur’an dan sunnah dalam kehidupan…bukankah kita bisa mengambil pelajaran dari sekitar kitaa???

Beri Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.