Cara Menikmati Lezatnya Sholat 5 Waktu

Banyak umat Islam yang belum mampu merasakan lezatnya beribadah sholat kepada Allah, dan banyak pula umat Islam yang masing sering meninggalkan melaksanakan sholat wajib 5 waktu, dan bahkan masih banyak sekali orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak peduli dengan masalah kewajiban mengerjakan sholat. Padahal begitu besar manfaat dan pahala sholat bagi seorang  umat manusia. Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Ilah (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. (QS. 20:14) ………Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). (QS. 4:103) Sesungguhnya (shalat) kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman……… (QS. 4:104) Bacalah...


Membeli Kebahagiaan Akherat yang Mulia dan Kekal

Ada kesempatan besar bagi orang-orang yang telah bekerja keras mengumpulkan dunia dengan cara-cara yang benar untuk membeli kebahagiaan yang lebih besar dan lebih kekal. Bila orang-orang kaya mau bertekun mengilmui firman-firman Allah dan mau menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Allah, kemudian bersungguh-sungguh menjalaninya maka mereka akan sampai juga pada tujuan yang lebih kekal dan lebih mulia. Kebanyakan orang awam  ketika telah dapat mengumpulkan dunia di tangan maka mereka mengira sudah adalah dalam kesenangan puncak dan sudah dalam keberkatan dari Allah sebagaimana penjelasan Allah yang artinya Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata:"Tuhanku telah memuliakanku". (QS. 89:15) Adapun bila...


Cara Memunculkan Kearifan pada Pribadi Orang Kaya

Allah telah memberikan kesempatan yang besar kepada orang-orang kaya dan orang-orang kuat untuk berbuat yang terbaik untuk dirinya. Agar titipan Allah berupa harta atau berupa kekuatan apapun digunakan untuk mengajak umat manusia menempuh jalan kebenaran dan kebaikan. Pahala berlipat-lipat akan didapat oleh setiap orang yang berbuat amal sholih dan dipenuhi dengan rahmat dan ampunan Allah. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS....


Meyakini Kemujaraban Hukum Allah untuk Kehidupan Manusia

Allah telah meyakinkan kepada manusia tentang kebenaran Al-Qur’an sebagai firman Allah, yang didalamnya terkandung  petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum yang perlu dipatuhi oleh umat manusia. Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (QS. 2:2) Tidaklah mungkin al-Qur'an ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (al-Qur'an itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam. (QS. 10:37) Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih daripada (hukum) Allah bagi oang-orang yang yakin? (QS. 5:50) Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam, Dialah yang menciptakan manusia dengan...