Cara Memunculkan Kearifan pada Pribadi Orang Kaya

Allah telah memberikan kesempatan yang besar kepada orang-orang kaya dan orang-orang kuat untuk berbuat yang terbaik untuk dirinya. Agar titipan Allah berupa harta atau berupa kekuatan apapun digunakan untuk mengajak umat manusia menempuh jalan kebenaran dan kebaikan. Pahala berlipat-lipat akan didapat oleh setiap orang yang berbuat amal sholih dan dipenuhi dengan rahmat dan ampunan Allah. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS....


Meyakini Kemujaraban Hukum Allah untuk Kehidupan Manusia

Allah telah meyakinkan kepada manusia tentang kebenaran Al-Qur’an sebagai firman Allah, yang didalamnya terkandung  petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum yang perlu dipatuhi oleh umat manusia. Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (QS. 2:2) Tidaklah mungkin al-Qur'an ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (al-Qur'an itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam. (QS. 10:37) Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih daripada (hukum) Allah bagi oang-orang yang yakin? (QS. 5:50) Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam, Dialah yang menciptakan manusia dengan...